Farväl till fontänen i Nattviken

Sedan 400-årsjubileet 1985 har fontänen i Nattviken varje år skänkt sommarkänslor och glädje till härnösandsbor och besökande turister. Nu, drygt 30 år senare går fontänen i välförtjänt pension.

1985 tryckte drottning Silvia på knappen som startade fontänen i Nattviken. Sedan dess har den prytt sin plats varje sommar. Men driften har inneburit en hel del utmaningar genom åren.

- Det har varit en vacker symbol för Härnösand, men den har också inneburit mycket jobb, säger Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef på HEMAB. Det har handlat om mekanik och elektronik och då är bräckt havsvatten en tuff miljö där slitaget är stort. Trasiga pumpar, trilskande elektronik, sönderrostade och läckande pontoner och rensning av fisk och sjögräs i igensatta munstycken har tillhört vardagen.

En liten tillbakablick

Sommaren 2008 behövde en av de tre stora pumparna bytas. Den typ och storlek, 55 kW, som behövs till fontänen tillverkas bara på beställning och leverantören letade i sina lager över delar av Europa för att kunna leverera en ny till Härnösand. Pumpen dök till slut upp, men säg den lycka som varar för evigt. Redan i slutet av juni slutade den nya pumpen fungera på grund av en kortslutning och fick skickas tillbaka till leverantören. En ny elmotor beställdes istället, och fontänen kunde åter sjösättas ett par veckor senare.

Sommaren därpå, 2009, fastnade små fiskar och orsakade stopp i två av de tre pumpar som driver fontänen. För att åtgärda problemet byggdes två korgar i rostfri sträckmetall som fästes runt de två mindre pumparna, varpå fontänen ännu en gång åkte i vattnet.

2010 fick fontänen belysning, vilket ytterligare förstärkte intrycket även när ljuset blev skumt frampå småtimmarna. Sju år senare var detta trasigt samtidigt som styrsystemet för driften och vindstyrningen behövde ses över.

Permanent installation med lägre driftkostnader är målet

Det är stora mängder vatten som passerar munstyckena. För att undvika risk för att vattendimma skulle driva in mot Härnön justerades driften av fontänen i Nattviken tillfälligt under renoveringsarbetet vid Residenset sommaren 2016. Då började även samtal föras kring en mer långsiktig lösning på den fortsatta driften av fontänen.

- Lions skänkte fontänen i samband med jubileumsåret 1985. Efter det har HEMAB, Härnösandshus och Härnösands kommun gemensamt stått för driftskostnaderna av fontänen på omkring 150-200 000 per år. Främst i form av kostnader för el, underhåll och transporter, konstaterar Andreas Einarsson.

Men nu, 2019 blir det alltså ingen fontän i Nattviken. Ett lite vemodigt konstaterande, eftersom den har prytt sin plats i så många år.

Förhoppningsvis kommer en permanent installation som kan ligga i året runt och driftas och underhållas från land.

- Jag vill rikta en stor eloge till vår personal som år efter år har skött om fontänen. Utan deras insatser skulle detta ha varit helt omöjligt att genomföra. Det är mycket som ska klaffa för att driften ska fungera, många timmars hårt arbete med renovering och underhåll, säger Einarsson.Nedan några bilder från tidigare år samt en film som visar hur inläggningen av fontänen har gått till.