Exjobb med lönsamma beräkningar 

Lägre temperaturer i fjärrvärmesystemet kan ge bättre elproduktion i kraftvärmeverket. Men hur mycket är egentligen en grads sänkning värd i pengar per år? Den frågan ska blivande energiingenjören Marcus Lindström besvara i sitt examensarbete på HEMAB i Härnösand.

Jag har redan hunnit titta på en del kalkyler och det ser ljust ut när det gäller möjligheter till besparingar. Mitt arbete utgår ifrån driftdata från verket som är ganska omfattande, säger Marcus Lindström som går tredje och sista året på Energiingenjörsutbildningen i Härnösand.


Intressant att få en siffra

Den uppdaterade analysen kan komma att kompletteras med förbättringsförslag och ligga till grund för framtida utvecklingsbeslut. Hemab gjorde analysen för 4-5 år sedan och fick då ut siffran 400 000 kronor/år.


Nu kommer det förmodligen inte ligga lika högt eftersom elpriset har förändrats, men för oss är det intressant att få en siffra att förhålla oss till, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef inom Fjärrvärme.


Att sänka returtemperaturen i fjärrvärmesystemet ger i allmänhet högre elutbyte vid kraftproduktion, men kan också ge positiva effekter i form av lägre distributionskostnader, större leveranskapacitet i fjärrvärmenätet och mer återvunnen värme vid rökgaskondensering.


Nytta av resultatet

Det är inte alltid lätt att hitta lämpliga exjobb, men här har vi träffat mitt i prick och det ska bli spännande att ta del av beräkningarna. För oss är det ju en kombination där vi vill stötta studenter och samtidigt få nytta av resultatet, säger Marcus Tärnvik.


Marcus Lindström kommer från Örnsköldsvik men har bott i Härnösand under studietiden. Examensarbetet på Hemab pågår under 10 veckor, sedan väntar sommarlov.


Vad det blir till hösten har jag inte bestämt ännu. Det kan bli både utbildning och jobb. Just nu känns det bra att vara här på Hemab och jobba med något som efterfrågas, säger Marcus Lindström.


Blivande energiingenjören Marcus Lindström gör sitt examensarbete på Hemab i Härnösand. Hans uppdrag är att uppdatera nyttoanalysen för temperatursänkning i fjärrvärmesystemet. Foto: Pia Sjöberg