Erhållet miljöpris går till läromedel i skolan

När HEMAB tidigare i år fick Landstinget Västernorrlands miljöpris på 25 000 kr beslutades att pengarna ska gå till lokalt miljöarbete. ”Min miljöidé” utlystes, vilket nu resulterar i bokinköp och ett samarbete med Technichus.

Exempel på inkomna förslag som pengarna ska användas till har varit laddstolpar för elbilar, olika idéer för en finare stad samt önskemål om att hitta på lösningar för omhändetagande av matolja.


När alla inkomna idéer granskats har beslut tagits om inköp av läromedel till grundskolan. Det blir Håkan Borgströms bok Vattnets mysterier som kommer att köpas in och delas ut bland alla klasslärare årskurs 1-6 i Härnösand.


- Boken Vattnets mysterier är en del i en serie böcker där vi tidigare köpt och delat ut de två böckerna Energins och Miljöns mysterier, säger Andreas Einarsson kommunikationschef på HEMAB. Vi hoppas att samarbetet med Technichus kommer att bidra till att böckerna kommer till nytta och glädje för många skolbarn.


I samarbete med Technichus kommer boken även att användas i deras pedagogiska verksamhet ”Skolprogrammet” under kommande läsår.

Det kommer även att finnas klassuppsättningar att låna efter bokning med Technichus pedagoger.


- Det vi gör är att visa på modeller och exempel på riktiga skeenden och naturvetenskapliga fenomen fungerar, säger Lina Dahlbom verksamhetschef på Technichus. Böckerna kommer att stötta detta arbete på ett bra sätt och vi hoppas på många engagerade lärare som nyttjar denna möjlighet. Samarbetet med HEMAB genom exempelvis studiebesök ger oss även en bättre möjlighet att visa på verkliga sammanhang.


Stort tack till alla som engagerat sig i att komma med förslag till "Min miljöidé".


Webbsida för boken "Vattnets mysterier"länk till annan webbplats

Läsåret 2014/2015 kommer möjlighet finnas att använda boken i undervisningen i klass 1-6 i Härnösands kommun. Technichus kommer även att arbeta med boken i sin verksamhet, Skolprogrammet.