Entreprenör utför mätarbyten

HEMAB har valt att handla upp vissa mätarbyten. Just nu byter Bravida vatten- och fjärrvärmemätare hos flera av våra kunder i Härnösand.

- Mätarbytena är planerade och följer föreskrivna bytesintervall på 10 år, säger Patrik Andersson chef Mätservice på HEMAB. Det som är nytt är att vi tar hjälp av en extern entreprenör för vissa av de planerade mätarbytena.


Det handlar om cirka 150 mätarbyten som handlats upp och i år genomförs av Bravida.


- Att vi handlar upp en delmängd av de mätarbyten som ska göras är ett resultat av organisatoriska förändringar, säger Andersson. Viss del av bytena hos kunder kommer vi att göra själva för att säkerställa att vi har kvar nödvändig kompetens allt eftersom att tekniken utvecklas.


Hos en enskild kund kan det handla om byte av enbart vattenmätaren alternativt fjärrvärmemätaren eller båda samtidigt.


- Personalen hos vår entreprenör Bravida ska kunna identifiera sig med legitimation utfärdad av oss på HEMAB, säger Andersson. Vi kommer även att se till att entreprenörens fordon har HEMAB-skyltning i någon form. Vi hoppas att alla kunder ska känna sig trygga med upplägget.


Årets upphandlade mätarbyten som utförs av Bravida ska vara utförda innan årsskiftet. Alla kunder blir uppringda i förväg för tidsbokning.


Exempel på hur en värmecentral ser ut då själva kåpan är avlägsnad. Plattvärmeväxlare, kopplingar, ventiler, cirkulationspump, expansionskärl med mera. Längst ner i bild syns själva fjärrvärmemätaren som Bravida nu har fått i uppdrag att byta hos vissa av våra kunder.