Enskilt kundavtal för leverans av fjärrvärme

För att skapa större öppenhet kring fjärrvärmeföretagen har riksdagen antagit en särskild fjärrvärmelag som trädde i kraft den 1 juli 2008.
Våra kundavtal blir därmed mera lagreglerade och ställer krav på nytt och omarbetat innehåll och utformning.
 
Du som är fjärrvärmekund får snart ett avtal om fjärrvärme för under-tecknande. Det nya avtalet innehåller vissa villkor, till exempel var du finner information om pris, avtalstid, avtalsförlängning och villkor för uppsägning.
 
Vi ber er underteckna avtalet och återsända det ena exemplaret i bifogat svarskuvert.