En kompass i samhällsorienteringen

Vi genomför just nu en serie föreläsningar på Vuxenutbildningen där vi bidrar till en ökad medvetenhet.

Ur ägardirektivet för HEMAB går att utläsa: "Företaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för utmaningar i vår tid, till exempel gällande ungdomsarbetslöshet och integration." Detta är den springande punkten i den satsning som HEMAB gör för att öka kunskapsnivån hos de nya medborgarna i Härnösand.

I en serie föreläsningar om energi, vatten och återvinning träffar medarbetare från HEMAB studenter vid Vuxenutbildningen. Eleverna läser SFI, svenska för invandrare, där avsnitt om samhällsorientering ingår.

– Vår målsättning är att alla elever som lär sig grundläggande svenska på SFI ska få ta del av vår föreläsningsserie, säger Mohammed Gamal Badr, samverkanskoordinator HEMAB. Vi har med vår skolsamverkan täckt upp kunskapsbehov hos barn och nu får den här gruppen också lära sig att förstå grunderna i våra verksamheter.

Totalt ska 18 föreläsningar hållas - sex stycken inom varje område och föreläsningsserien planeras fortgå fram till hösten.

Vi är glada att ha fått chansen att bidra, säger Andreas Einarsson. Nu kompletteras vårt arbete med studiebesökssatsningarna i grundskolan på ett bra sätt så att vi når ut brett. Att få lära sig hur man bidrar till hållbarhet och praktisk förståelse kring exempelvis återvinning, el och vatten tror jag bidrar till att skapa en god integration. Det vissa tar för givet är nytt att lära och förstå för andra. Och detta gäller både gamla och nya svenskar.

Några citat från deltagarna:

– Det jag har lärt mig här i klassrummet ska jag ta med mig hem och lära mina barn. Hur jag sopsorterar, hur jag tar hand om vattnet och hur energi omvandlas.

– Förut visste jag inte hur dricksvattnet kommer till min kran. Nu vet jag det.

– Allt som vi fick veta här är viktigt. både för miljön och för oss. Ni på HEMAB gör ett bra jobb!

Sawson Darwish, deltagare i HEMABs föreläsningar om vatten, återvinning och energi

Krzysztof Lukaszewicz föreläser om el och energi.