Energiskatten utanför beräkningen av elpriset till konsumenter

Från årsskiftet övergår ansvaret för att debitera energiskatten för elförbrukning i Sverige från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Eftersom leveranser av el från HEMAB Elförsäljning AB inte startar förrän 1 januari 2018 är avtalsväljaren med tillhörande prispresentation på vår webb anpassad för dessa nya regler redan nu. 

Vi får många frågor från konsumenter som vill jämföra våra elpriser med erbjudanden från andra elhandelsföretag. Eftersom energiskatten på elförbrukning på 32,5 öre/kWh inte är medräknad i elpriset från HEMAB Elförsäljning AB behöver kunden lägga till detta på egen hand för att en jämförelse ska vara möjlig.

- Konsumenter som står i färd med att teckna elavtal och vill jämföra våra elpriser med andra elhandelsföretags erbjudanden behöver lägga till energiskatten samt momsen på energiskatten, säger Andreas Einarsson affärsområdeschef elförsäljning.

Vid en hastig anblick kan det framstå som att HEMAB Elförsäljning AB är väldigt mycket billigare än andra leverantörer. Skillnaden är alltså energiskatten.

- Vi förstår om detta ställer till bekymmer för en snabb jämförelse, men vi är gärna behjälpliga att räkna för den som så önskar om man känner sig osäker, säger Einarsson. Efter årsskiftet kommer detta fenomen inte att finnas eftersom alla elhandelbolag då kommer att presentera sina elpriser på samma sätt som vi gör, det vill säga utan energiskatt.

Fakta:

  • Energiskatten på el i Sverige är för närvarande 32,5 öre/kWh (undantag för vissa inlandskommuner i Norrland som har en lägre energiskatt). Moms tillkommer på energiskatten.
  • Energiskatten debiteras alla kunder som förbrukar el, undantaget vissa elintensiva industrier.
  • Fram till 31 december 2017 tas elskatten in av alla Sveriges elhandelsföretag.
  • Efter 1 januari 2018 tas energiskatten in av alla Sveriges elnätsföretag.