Energiskatten flyttad till elnätfakturan

Från och med årsskiftet faktureras energiskatten av elnätsföretagen. Det innebär att nästa faktura du får från oss kommer verka högre än den vanligtvis är. Förändringen innebär dock bara en omflyttning av belopp.

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagen från och med 1/1 2018 ska ta över faktureringen av energi­skatt. Förändringen innebär att du från och med årsskiftet får kostnaden för energiskatten på elnätsfakturan från oss istället.

Ingen förändring av totalkostnaden

Förändringen gäller den el du använder från och med 1 januari 2018. I praktiken innebär förändringen ingen påverkan på den totala elkostnaden, utan bara en omflyttning av beloppen. Elpriset per kWh kommer att sänkas med det belopp som motsvarar energi­skatten och samtidigt höjs nätkostnaden (elöverföring/kWh) med samma belopp.

— Kostnaden i sig är oförändrad. Det är bara att energi­skatten flyttar från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebär alltså inga ökade kostnader för kunden – bara en förflyttning av kostnaderna, säger Per Mellberg, affärs­områdeschef Elnät.

Enklare skatteprocess

Det finns flera anledningar till att energiskatten flyttas, bland annat för att skatteprocessen ska bli enklare. Tidigare har elhandelsbolagen varit skyldiga att betala energiskatt på elkraft, men för att kunna redovisa elskatten har de varit hänvisade till elnätsföretagens uppgifter om kundernas energianvändning. Istället kommer nu alltså elnätsföretagen själva ansvara för att skatten blir betald.