Energimyndigheten satsar 1,3 miljoner på solånga i Härnösand

Energiparken växer med ny teknik. Första spadtaget har tagits för en miljonsatsning på solfångare som producerar ånga. I projektet samarbetar Absolicon, HEMAB och Alfa Laval.


Solenergi istället för olja

Målet är en pilotanläggning som visar hur stora industrier i framtiden kan ersätta olja med solenergi. Energimyndigheten har beviljat 1,3 miljoner till samarbete för att uppföra en solfångaranläggning som skall producera ånga från solen och nu tas första spadtaget.


- Stora koldioxidutsläpp sker när industrin eldar olja för att generera ånga som används i produktionen av kläder, mat och annat vi konsumerar. Projektet innebär en vidareutveckling av vårt solfångarkoncept så att de med solens hjälp kan generera ånga som ersätter olja inom industrin, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.


Samarbete med vinn-vinnläge

Pilotanläggningen med den nya tekniken byggs av Absolicon i Härnösands Energipark, i samarbete med Alfa Laval och Härnösand Energi och Miljö (HEMAB). Solfångarna kopplas till fjärrvärmenätet men anläggningens främsta syfte är demonstration och forskning.

Härnösands Energipark invigdes 2011 och är en mötesplats för utbildning och forskning där olika företag tillsammans med HEMAB kan prova ny energiteknik och koppla sig till elnät och fjärrvärmenät.


- Projektet är verkligen en vinn-vinn-situation, säger Ingemar Fozelius, vd för HEMAB. Absolicon får en chans att pröva den nya tekniken skarpt och Härnösandsborna får ytterligare en del av sin uppvärmning direkt från solen via vår fjärrvärme.


Projektets mål är en ny generation solfångare som skall kunna massproduceras och installeras till låg kostnad. Här bidrar även Alfa Laval med kunskap. Alfa Laval är världens största tillverkare av plattvärmeväxlare och är intresserad av ny energiteknik.


Kontakt

Andreas Einarsson, HEMAB

andreas.einarsson@hemab.se, 070-657 75 26


Joakim Byström, Absolicon

joakim@absolicon.com 070-5850059


Jörgen Sjödin, Energimyndigheten

jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016 - 544 21 38

Joakim Byström och Ingemar Forzelius tar första spadtaget för den nya solfångaranläggningen.

Joakim Byström och Ingemar Forzelius tar första spadtaget för den nya solfångaranläggningen.