Elpris per timme även för mindre kunder

Från 1 oktober finns ett nytt lagkrav för alla elnätföretag, nämligen debitering av aktuellt elpris per timme även till mindre elkunder som så önskar.
- En förutsättning för att mindre elnätkunder ska få sin elmätare gratis anpassad för timavräkning är att de har ett elhandelsavtal med sin elleverantör som kräver timavräkning, säger Patrik Andersson chef för Mätservice på HEMAB. Exempel på ett sådant elavtal är börspris timma för timma.

Kommer den här nya lagändringen att innebära mycket arbete och ökade kostnader för HEMAB?
- Tätortens elmätare kan med smärre justeringar klara att leverera timvärden, men på landsbygden har vi en annan typ av mätteknik som kräver en lite större insats och i vissa fall mätarbyte, säger Andersson. Vi tror inte det kommer bli någon anstormning faktiskt eftersom det är relativt små pengar det kan tänkas handla om för mindre kunder, men vi får helt enkelt avvakta och se hur efterfrågan utvecklas, säger Andersson.

Hur ska Härnösandsborna som önskar få timmätning göra för att åstadkomma detta?
- Man ska ta kontakt med sin elleverantör och komma överens, säger Andersson. Vi på HEMAB får därefter automatiskt ett meddelande direkt från kundens elleverantör varpå vi skrider till verket. Enligt regelverket har vi som elnätföretag tre månader på oss att fixa så att kunden får timmätning.

Har du frågor med anledning av det nya regelverket med timavräknad elförbrukning för mindre kunder (16-63 A) är du välkommen att kontakta oss på HEMAB. Men i första hand bör du ta kontakt med din elleverantör, alltså inte HEMAB.

Vanliga frågor och svar med anledning av de nya reglerna. Pdf, 137 kB.