Elinstallatörsträff på HEMAB

Syftet är informationsutbyte med lokala elinstallationsföretag och behöriga elektriker som utför elarbeten inom vårt elnätområde i Härnösand.
Träffen hålls tisdag 15 februari. Vi informerar om nya anslutningsavgifter 2011, förändringar i för- och färdiganmälan, kontroll av elnätspriser. Naturligtvis hoppas vi på många frågor som kan bidra till erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Skriftliga inbjudningar har skickats ut, men det kan hända att vi missat någon behörig Härnösandsinstallatör i utskicket. Fram till 11 februari går det bra att anmäla sig.

Medverkande från oss från HEMAB, affärsområde elnät är:
Stefan Vedin, planeringschef
Tommie Olsson, affärsområdeschef samt elansvarig
Mikael Edfors, mätservice

Borde du ha haft en inbjudan, men har inte fått någon? Vänligen kontakta Stefan Vedin via e-post stefan.vedin@hemab.se eller telefon 0611-55 75 68.