Elinorr först i Sverige att bli medlem i EU:s branschorganisation CEDEC

Elinorr-föreningen, bestående av HEMAB och 15 andra elnätsföretag i södra och mellersta Norrland, blir först i Sverige med ett medlemskap i den europeiska branschorganisationen CEDEC i Bryssel.

Elinorr bereds nu möjlighet att delta i arbetsgrupper och i styrelsen för CEDEC.


- I och med detta ökar möjligheten att arbeta aktivt i ett litet större perspektiv och vara med och påverka frågor som berör vår bransch, säger Per Mellberg, affärsområdeschef Elnät HEMAB.


Göran Sörell är ordförande i Elinorr.


- Det här är ett viktigt steg för oss i Elinorrgruppen, och för oss som separata elnätbolag i södra och mellersta Norrland, säger han och fortsätter:


- Nu får vi långt större möjligheter till insyn i de stora frågorna som berör och påverkar vår bransch. Vi får även vara med och påverka de beslut som tas kring våra verksamheter. Tiden är dessutom helt rätt, det händer oerhört mycket nu.


Organisationen företräder 1500 elföretag

CEDEC är en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Fram tills idag har organisationen företrätt cirka 85 miljoner kunder i Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Schweiz. Med Elinorr företräder organisationen numer även Sverige. Det gör också att Elinorr som förening växer sig starkare för framtiden.


Starkare tillsammans

- Själva grundidén med Elinorr är att vi är starkare tillsammans än vad vi är var för sig. Med medlemskapet har vi möjlighet att framföra våra specifika behov för att bli ännu starkare tillsammans och göra god nytta för våra kunder, säger Göran Sörell.


Kontaktperson HEMAB

Vill du veta mer om Elinorr är du välkommen att kontakta Per Mellberg, affärsområdeschef Elnät, 0611-55 75 08, per.mellberg@hemab.se