Elavbrott i regionen påverkade fjärrvärmen

Under söndag förmiddag drabbades fjärrvärmen i Härnösand av en kort störning. Driftstörningen orsakades av en spänningssättning på överliggande elnät (regionnät 130 kV).
Spänningssättningen (kort elavbrott) märktes av från Sundsvall i söder till Ramsele i norr enligt regionätsägaren, men orsaken till den är fortfarande okänd för oss. Spänningssättningen var tillräcklig för att koppla ifrån elgeneratorbrytaren och inkommande effektbrytare i Kraftvärmeverket där vi producerar fjärrvärme.

Regionnätet distribuerar elen 130 kV, (130 000 Volt), till fyra inmatnings-punkter i Härnösand Elnäts lokalnät. I inmatningspunkterna transformeras spänningen till 10 kV, (10 000 Volt), som är den spänningsnivå som elen distribueras till/från Kraftvärmeverket. 
 
Vi har en bra beredskap för att snabbt kunna åtgärda fel som inträffar i vår anläggning men även följder hos oss som beror på externa fel, som i det här fallet, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.

— Vi arbetar kontinuerligt för att öka leveranssäkerheten till våra kunder, säger Marcus Tärnvik.