EdmoLift och HEMAB i samarbete för smart lösning till Ica Maxi och Stora Coop

Sedan i somras erbjuder Ica Maxi och Stora Coop papperspåsar som alternativ till plastpåsar för frukt och grönt, i samarbete med oss på HEMAB. Nu har projektet tagits ett steg vidare genom att EdmoLift fått i uppdrag att tillverka ett antal påshållare som gör papperspåsarna mer lättillgängliga.

På EdmoLift i Härnösand tillverkas i första hand lyftbord i olika storlekar och utföranden, men då och då händer det att andra förfrågningar kommer in, och denna gång kom frågan från HEMAB.

- När vi fick förfrågan om att konstruera någon typ av hållare till matavfallspåsarna så tyckte vi det kändes roligt att kunna hjälpa till lokalt och bidra med vår kunskap till en så bra idé som det här med papperspåsarna är, säger Hans Vikström, Konstruktionschef på EdmoLift.

Kreativ process

Så kallade lego-jobb, då de tillverkar någonting åt en annan firma, ska helst vara enkla i sin konstruktion för att löpa så smidigt som möjligt genom den befintliga produktionen, så Hans kopplade in Utvecklingsingenjör Rickard Järnankar som satt igång med uppgiften.

- Efter att ha brainstormat med HEMAB om vilka förväntningar som fanns på konstruktionen, så tog vi fram en prototyp som handlarna nappade på, säger Hans Vikström.

Andreas Einarsson, Kommunikation- och marknadschef på HEMAB, är imponerad av den snabba processen.

- Edmolifts kreativa och snabba designprocess från idémöte till färdig prototyp tog bar några veckor. Det är imponerande och en styrka för Härnösand att ha ett sådant företag på orten, konstaterar han.

Miljöaspekten är viktig

Insatsen med papperspåsar istället för plast har såklart en tydlig miljökoppling, så att miljöaspekten finns med även från EdmoLifts sida känns bra för oss på HEMAB.

- Vi har en tydlig miljöpolicy där vi gör insatser för att minska vår miljöpåverkan, så tillverkningsprocessen är både lokal och bra ur ett miljömässigt perspektiv, säger Vikström. Hållarna är helt tillverkade i metall som går att materialåtervinna, ingen svetsning krävs i produktionen och det finns inga miljögifter i den pulverfärg som används, konstaterar han.

Även Hans Vikström tycker att det har varit en smidig och rolig process och ser fram emot att se ställen ute i butik.

- Det känns jättekul att ibland få göra sådana här mindre jobb där man får möjlighet att komma ut och träffa slutkund. Nu har de beställt tio hållare var, så produktionen är i full gång och vi tänker oss kunna leverera dem i början av nästa år, säger Vikström.

Så inom kort kommer papperspåsen vara lika synlig som plastpåsen redan är i butikerna. Visst väljer du väl en lokalproducerad papperspåse i ett lokalproducerat pås-ställ då?

Hans Vikström tycker det är roligt att få samarbeta med lokala företag.