Dödsolyckan vid HEMABs bränslelager en djupt tragisk händelse

Två chaufförskollegor från ett åkeri i Sundsvallsområdet hjälpte varandra då den enes lastbils tippningsfunktion krånglade. Ena chauffören, en 44 årig man från Sundsvallsområdet, klämdes svårt under transportbehållarens lucka på ett sådant sätt att hans liv inte gick att rädda.
Olyckan inträffade intill bränslelagret vid HEMABs Kraftvärmeverk i Murbergsvikens industriområde i Härnösand på förmiddagen måndag 19 mars. Polisen och Räddningstjänsten var snabbt på plats och återupplivningsförsök genomfördes utan framgång.

— Polisens och arbetsmiljöverkets utredare var på plats hela måndagen och i avvaktan på deras utredningsresultat händer inte så mycket just nu, säger Andreas Einarsson från HEMABs krisledningsgrupp. Den krånglande lastbilen flyttas från området under dagen.

Medarbetare och entreprenörer av olika slag arbetar och vistas parallellt tillsammans på området. All personal på plats har samlats för gemensamma diskussioner och övrig personal har erbjudits samtalsstöd. HEMAB flaggar på halv stång.

— Arbetet med att bearbeta känslor och hantera de mänskliga aspekterna av denna tragiska olycka fortsätter, säger Einarsson. Det handlar om att bekräfta varandra i det som hänt och lyssna till varandra och prata. Vårsta diakonigård har bidragit på ett bra sätt i arbetet.

Så här uttrycker sig HEMABs VD Ingemar Forzelius om den tragiska händelsen:

— Ibland blir livets skörhet så påtaglig. Olyckan vid Kraftvärmeverket känns både ofattbar och onödig. Vi kan inte rulla filmen baklänges och det som har hänt har hänt. Vi tänker naturligtvis i första hand på de anhöriga till den förolyckade, som måste bära sorgen resten av sina liv. Låt oss ändå mitt i sorg och förstämning försöka se framåt, och ta vara på varandra och vara försiktiga och eftertänksamma i vårt dagliga arbete.