Dispenser med anknytning till fastighetsrenhållning

I samband med matavfallsinsamlingens utrullning har ämnet dispenser blivit högaktuellt.

Det är glädjande att så många miljövänner dyker upp när vi står ute i butiker och informerar om matavfallsinsamlingen. Och då tänker jag både på de som är glada över att äntligen få möjligheten att ha en egen liten återvinningsstation hemma vid stugknuten och de som glatt konstaterar att de redan komposterar sitt matavfall själva. Men vad många inte vet är att det krävs att kommunen har godkänt deras kompost för att det ska kunna påverka fastighetsrenhållningen.


Dispens för egen kompost

Den som själva komposterar, måste ha dispens från kommunen för att inte behöva välja mellan något av de alternativ HEMAB erbjuder inför matavfallsinsamlingen. Så länge dispensen inte har gått igenom måste man göra ett val mellan att komplettera med ett brunt kärl för enbart matavfall eller flerfackskärl med fastighetsnära förpackningsinsamling. Observera att du kan välja att övergå till flerfackskärl även om du vill fortsätta med egen kompost.


Dispens för delat kärl

Om du vill dela kärl med grannen så går det bra att ansöka om dispens för detta också. Du kan bara söka dispens för delat kärl för permanentboende. Alltså inte för fritidshus.


Dispens för längre hämtningsintervall

Om du av någon anledning har lite hushållsavfall har du möjlighet att få dispens för längre hämtningsintervall, så att dina kärl töms var fjärde vecka istället för varannan.


Samtliga dispenser kan man ansöka om hos Samhällsförvaltningen. I dagarna har kommunen skapat en webbsida Länk till annan webbplats. där alla dispenser som har anknytning till fastighetsrenhållningen finns beskrivna och där det även finns ansökningsformulär länkade.


Besök kommunens webbsida Länk till annan webbplats.

Webbsidan för matavfallsinsamlingen