Digital sorteringsguide för avfall

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Nu finns en digital sorteringsguide på vår hemsida och med några enkla knapptryckningar har du en ”app”-liknande funktion i din Smartphone.

- Det är ingen app i ordets rätta bemärkelse, men ett interaktivt lärande sorteringshjälpmedel man kan lägga som genväg i sin Smartphone, säger Andreas Einarsson marknads- och kommunikationschef HEMAB.


Alla tidigare listade avfallsslag i vår tryckta Sorteringsguide A-Ö har förts över i den responsiva digitala sorteringsguiden som placerats på hemab.se.


- Vi har valt att arbeta med en responsiv applikation som anpassar sig efter den dator, surfplatta eller mobil man använder för åtkomst, säger Einarsson. Lösningen är vald för att slippa kostsamt drift- och underhållsarbete med appar till olika operativsystem.


Det är redan nu fritt fram att prova tjänsten och för den händige att placera en ”appliknande” genväg i sin Smartphone.


- Vi har tagit fram tryckta lathundar för iPhone och Android, säger Einarsson. Personalen vid Härnösands Kretsloppspark tillhandahåller dessa och i mån av tid kan vi hjälpa kunder på plats att installera genvägen i sin mobiltelefon.


- Inledningsvis saknas säkert en del avfallsslag i tjänsten, säger Einarsson. Vi är ytterst tacksamma om vi kan uppmärksammas på detta så att tjänstens register kompletteras och blir ännu bättre och heltäckande. Via formulär i tjänsten kan man enkelt tipsa oss om ord på saker som vi förbisett inledningsvis.


Lathund för att skapa genväg till din Smartphone (iPhone/Android)


Klicka på ikonen för att komma till sorteringsguiden