De två vindkraftverken lossas

Så här såg det ut i dag när vindkraftverkens delar lossades. I Härnösands hamn befinner de sig nu i väntan på vidare transport till sina slutdestinationer; Solumsklinten och Bräntberget vid Vårdkasen i Härnösand.
Transport till Solumsklinten sker preliminärt mitten av vecka 47. Någon vecka därefter sker (preliminärt) transport till Bräntberget.

Mer om projektet kan du läsa under rubriken Vindkraft till vänster. Där finns också tidplanen som uppdateras löpande utifrån rådande förutsättningar.

Från fartyget Opus lastades vindkraftverken av. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Från fartyget Opus lastades vindkraftverken av. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Två kranar användes i arbetet. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Två kranar användes i arbetet. Foto: Alltid Marknadsbyrå

En av vingarna lossades från fartyget Opus. Foto: Alltid Marknadsbyrå

En av vingarna lossades från fartyget Opus. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Sakta och varsamt lossades de olika delarna. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Sakta och varsamt lossades de olika delarna. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Här lastades en vinge till lastbil. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Här lastades en vinge till lastbil. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Ovanligt lång last; vingen är 48,5 meter. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Ovanligt lång last; vingen är 48,5 meter. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Från ovan. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Från ovan. Foto: Alltid Marknadsbyrå