De flesta väljer flerfackskärl

I samband med att den nya taxan för fastighetsrenhållning antogs har kunder med grönt och brunt kärl fått erbjudande om att byta kärl och det råder inget tvivel om vilket alternativ som är mest populärt.

Vi ser att en klar majoritet av våra kunder väljer flerfackskärlen, säger renhållningsingenjör Cathrine Edholm på HEMAB. Det är väldigt glädjande eftersom våra plockanalyser visar att det är i särklass minst mängd brännbart avfall i de kärlen, vilket ger stora miljömässiga vinster.


Den nya taxan gäller från och med 1 oktober 2016 och innebär även att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt för kunden att sortera noggrannare hemmavid.
Flerfackskärlen är billigare än de andra kombinationerna just för att det ska löna sig och kännas mer motiverat att göra rätt, säger Cathrine Edholm. Det ska vara enkelt att sortera och det är det i flerfackskärlen.


För kunder som inte gjort något nytt val händer ingenting med de befintliga kärlen, annat än att taxan förändras. Det finns fortfarande möjlighet att byta kärl, genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Vi kan dock inte garantera att bytet då hinner ske innan den nya taxan börjar gälla.