Dalakraft blir ny leverantör av anvisningsel

1 december 2014 kommer alla inflyttande kunder i behov av anvisningsel att få Dalakraft som elleverantör. HEMABs avtal med Dalakraft innebär att kunder inom vårt elnätsområde i Härnösand nu har länets lägsta pris för anvisningsel, vilken dessutom är 100 procent förnybar.

I samband med ägarbyte av fastigheter eller flytt till ny bostad kan det uppstå glapp under kortare eller längre tid då kunden inte tecknat ett eget avtal med en elleverantör för sin förbrukning av el. Då behövs en anvisad elleverans, via elnätägaren. Detta styrs av ellagen och bestämmelsen finns för att kunden alltid ska ha tillgång till el.


För HEMABs elnätkunder utan egna elavtal har E.ON under de senaste fem åren varit så kallad anvisningsleverantör. E.ON kommer att fortsätta att vara det för de kunder som sedan tidigare har anvisningsel. Det nya är att från och med 1 december 2014 kommer alla nya kunder med behov av anvisningsel att få Dalakraft som elleverantör.


- Vi ville förbättra villkoren för våra kunders räkning, säger Linda Johansson, administrativ chef på HEMAB. Resultatet har blivit att vi nu har länets lägsta pris för anvisningsel och att elen som levereras dessutom är 100 procent förnybar, det känns riktigt bra.


- Priset bygger på ett rörligt pris och jämförpriset* i oktober för en lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh var 114 öre/kWh. Det bästa för kunden är att teckna ett eget/vanligt elavtal vilket Dalakraft eller annat valfritt elhandelsbolag hjälper till med, berättar Johansson.


*Jämförpriset är totalbeloppet som konsumenten betalar till elhandlaren för sin konsumtion av el, inkluisve alla skatter och fast årsavgift.

Fakta: Anvisningsel

  • Om du inte anger vilket elhandelsföretag du vill ha som leverantör får du automatisk "tillfälligt elpris" när du flyttar in i din bostad eller tar över en ny verksamhet. Den så kallade anvisningsleverantören är det elhandelsföretag som levererar el till dig om du inte själv gjort ett aktivt val.
  • Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) bedriver ingen egen elhandel och har därför skrivit avtal med Dalakraft om att vara ny anvisningsleverantör av el inom HEMABs elnätområde från och med 1 december 2014.
  • Anvisningsleveransen löper på tills vidare så länge kunden inte gör ett aktivt val av elleverantör och/eller elavtal.