Dags för sommartid för gatubelysningen

Nu släcker vi gatubelysningen, enligt vårt avtalet med kommunen. Men liksom förra året så kommer den vara tänd vissa tider även under  sommaren.

- Från och med 4 juni inträder sommartid för vår gatubelysning. Vårt avtal med kommunen säger att gatubelysningen ska släckas under de ljusaste sommarveckorna, säger Magnus Eriksson, entreprenadchef på affärsområde Elnät på HEMAB.  Nytt för i år är att vi kommer tända en vecka tidigare, så belysningen kommer att tändas redan vecka 30 igen, konstaterar Eriksson.

Tänt när det är mörkt

För ett par år sedan beslutade vi i samråd med Polisen och kommunen att gatubelysningen i centrala Härnösand ska vara tänd under dygnets mörka timmar även under sommaren. Detta för att skapa trivsel och en ökad känsla av trygghet. Det innebär i praktiken att belysningen tänds omkring klockan 22:30, för att släckas igen ungefär klockan 03.00. Men tiderna kommer naturligtvis justeras automatiskt vartefter tiderna för solens upp- och nedgång förändras.

Vissa avvikelser kommer kunna förekomma, beroende på bland annat väder. Gatubelysningen kommer garanterat vara tänd under sommarens större event, som Nostalgidagarna och Stadsfesten, då det är mycket folk i rörelse.

Rådet för trygghet och hälsa

HEMAB och Härnösands kommun och en del andra samhällsaktörer, som till exempel Polisen, medverkar i Rådet för trygghet och hälsa. Rådet hanterar olika frågor i samverkande syfte. Minsta gemensamma nämnaren och målet för allt arbete är ständig utveckling för att åstadkomma en tryggare, trivsammare och säkrare närmiljö.