Dags för NKI-undersökning (Nöjd Kund Index)

Vartannat år genomför HEMAB en stor kundundersökning och nu har det blivit dags igen. Undersökningen görs via telefon och e-post till slumpmässigt utvalda kunder med start den här veckan.

Syftet med undersökningen är att samla ihop och värdera våra kunders omdömen och upplevelser av HEMAB som företag och de tjänster vi erbjuder. 3500 kunder kommer bli tillfrågade om medverkan.

Resultatet av vår NKI-mätning är en väldigt viktig del av vårt fortsatta kvalitetsarbete, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer på HEMAB. Undersökningen hjälper oss att ta reda på vad vi behöver utveckla och förbättra men ger oss också ett kvitto på om de ansträgningar vi gjort inom vissa områden fått genomslag bland nöjdheten hos våra kunder.

Ta chansen att påverka

Om du blir slumpmässigt utvald att delta i undersökningen kommer du antingen motta ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande med en länk till en web-baserad undersökning. Undersökningen är anonym men det finns möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter om man så önskar för att vidare diskutera någon frågeställning eller lämna ytterligare synpunkter.

Jag hoppas verkligen att du som får frågan om att delta i undersökningen tar chansen och besvarar den, säger Andreas Einarsson. Dina svar är viktiga för oss för att vi ska få ett så bra statistiskt underlag som möjligt så att vi kan dra rätt slutsatser och det är ett bra tillfälle för dig som kund att påverka vårt arbete.

Även om du inte blir kontaktad i undersökningen är du alltid välkommen att när som helst ställa frågor till oss eller lämna synpunkter. Vi finns både på Facebook och Instagram men du kan även nå oss via e-post och telefon. Under rubriken "Kontakta oss Länk till annan webbplats." hittar du alla kontaktuppgifter.