Dags för Lövudden och Granudden att erbjudas fjärrvärme

Lövudden och Granudden är de sista områdena i Härnösands tätort som ännu inte är anslutna till fjärrvärmenätet. Under våren har vi därför undersökt förutsättningarna för att i etapper ansluta även dessa områden och nu står det klart hur omfattande den första etappen blir.

En anslutning kommer göras från befintlig ledning uppe på Haga, ner via Olof Högbergsgatan och vidare norrut cirka 300 meter utmed cykelbanan, parallellt med Södra vägen. Området på östra sidan av Södra vägen kommer alltså inte anslutas i denna etapp. Arbetet kommer att påbörjas i augusti, efter semestrarna, och pågå till slutet av oktober. Information har skickats ut till de som berörs.


-       ­­­­­Vi har sedan tidigare skissat på tre utbyggnadsetapper åren 2013-2015, säger Johan Berg, distributionschef Fjärrvärme. Det är mycket viktigt att det finns kundintresse i direkt närhet av där vi går in i området, och med utgångspunkt i de beställningar vi har fått in kommer vi därför i dagsläget behöva justera omfattningen av första etappen.


Avsättningar för vidare utbyggnad

Vi gör i denna fas avsättningar för att kunna gå vidare med utbyggnaden av fjärrvärme på Lövudden och Granudden, som nu är de sista områdena inom Härnösands tätort som inte har fjärrvärme. Det faktum att Härnösands fjärrvärme är billigast i hela Västernorrland bidrar till att intresset är stort.


-       Fjärrvärme är tillförlitligt, prisvärt och bekvämt och kännedomen om detta har ökat ytterligare, säger Johan Berg. Det finns ett intresse för att installera fjärrvärme, men vi behöver få ett större sammanhängande kundunderlag i ett område för att gå vidare till nästa etapp. Inget område är avskrivet, utan vi kommer fortsätta jobba för att fler ska få tillgång till fjärrvärme, konstaterar Johan Berg.


Gör-det-själv eller nyckelfärdig lösning

En komplett nyckelfärdig villainstallation kostar efter ROT-avdrag 39 700 kronor. Vill kunden göra jobbet själv eller köpa sin egen värmeväxlare går det bra. Då betalar kunden enbart en anslutningsavgift som ska täcka vår kostnad för ledningar och energimätning.


Samordnad utbyggnad av fjärrvärme och bredband har tidigare varit ett framgångsrikt koncept på Stenhammar, Bondsjöhöjden, Haga och Rotudden. Även på Lövudden kommer fiberbredband från ServaNet AB samförläggas med fjärrvärmen.


Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med Johan Berg, distributionschef på 0611-55 75 51 eller Willy Gahlin 0611-55 75 39.

Område som berörs i etapp 1

Område som berörs i etapp 1