Dags att söka vindkraftspengar!

Är ni en förening som verkar ni inom Vårdkasen eller dess närområde?
Vill ni stimulera det rörliga friluftslivet och turismen eller helt enkelt öka attraktionen på Vårdkasen? Sök vindkraftpengar senast 31 mars!

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde kan nu ansöka om vindkraftspengar igen. Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området att avgöra, tillsammans med HEMAB och Härnösands kommun.


Breda insatser med tydlig mottagare prioriteras

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras


Vad är "vindkraftpengar"?

I samband med beslutet om att bygga två vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området.

 

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen. De ska även i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

 

Hur söker vi?

Ansök via formuläret på vår webbsida Länk till annan webbplats..

 

Sista ansökningsdag är fredag 31 mars 2017. Välkommen med er ansökan!