Brist på sökanden till teknikjobb oroar

Problemet är rikstäckande och HEMAB som just nu är inne i en intensiv rekryteringsperiod upplever trenden med färre antal kvalificerade sökanden. Studera energi, elkraft och teknik!

Miljö- och teknikfrågor som exempelvis elnät, värme, vatten och avlopp är viktiga samhälleliga basfunktioner och beaktat detta känns utvecklingen med färre antal ansökningar oroväckande. Och med vetskap om att en hel del av universitetens utbildningsplatser inom elkraft- och energiteknik står tomma känns det smått alarmerande.

Just nu söker HEMAB nya medarbetare till fem olika tjänster; Distributionschef fjärrvärme, driftchef elnät, projektledare elnät, personalutvecklare och en va-tekniker.

— Draget till sin spets räcker det med en kvalificerad sökande per tjänst förutsatt att man kommer överens om villkoren, säger Andreas Einarsson , marknads- och informationschef. Det som är oroar är att vi upplever allt färre kvalificerade sökanden och att detta är något vi delar med våra branschkollegor i hela Sverige.

— Hittills har vi lyckats i våra rekryteringar och för de tjänster vi nu har utlysta ser det ljust ut, säger Einarsson. Men situationen med färre antal kvalificerade sökanden är inte bra.

Studera energi, elkraft och teknik!

Det allmänna utbildningssystemet förmår inte producera och leverera ingenjörer i tillräcklig mängd. En förändring måste ske.

— Bland ungdomar råder trender över vad man vill läsa och vad som är inne, säger Einarsson. Vår önskan är att den som ska välja utbildning aktivt tittar på de inriktningar som finns och synar behoven ur arbetsmarknadens perspektiv. Är man förälder kan man bistå sina barn genom att lägga tid på att bilda sig en uppfattning om vilka framtidens jobb kan tänkas vara. Alla kan trots allt inte jobba med tv, reklam och media, hur spännande och roligt det än verkar vara.

Vid Yrkeshögskolan i Härnösand tar man just nu tar emot anmälningar till sin drifttekniker kraftvärme, en bra och kvalificerad utbildning med attraktivt innehåll för arbetsgivare. Sista ansökan 15 maj.

Till Mittuniversitetets ingenjörsutbildningar är det öppet att söka under våren likaså och för ungdomar som står inför gymnasievalet är Teknik College, natur- och teknik vid Härnösands gymnasium mycket bra alternativ.


En framtidsbransch behöver dig! (infoblad) Pdf, 9 MB.