Brand i avfallshög i Äland

På morgonen 8 juli uppstod en brand i en hög med blandat grovavfall ute vid Älands avfallsanläggning.
Räddningstjänsten kunde snabbt få branden under kontroll och då HEMABs egna spolbilar och tankvagn anlände blev eftersläckningsarbetet ännu mer effektivt.

Underlaget avfallshögen ligger på är av asfalt och inga byggnader av värde finns i närheten.

I skrivande stund 07.30 bedrivs eftersläckningsarbete och hur länge det håller på vet vi inte. Bränder av den här typen är inte helt ovanliga, men är icke desto mindre oönskade.

- Det är mycket olyckligt när bränder av den här typen inträffar, säger Peter Häggström. Det var medarbetare som upptäckte branden och larmade Räddningstjänsten. Vindriktningen är sådan att det inte drar in rök och skapar olägenheter i någon tätort som tur är.

Kl 11.00, 8 juli.
Branden släckt. Brandvakt kommer att finnas på plats under helgen för att observera att inget oförusett inträffar.