Biogasanläggning i Härnösand ger nu även regional miljönytta

Nu rötar vi insamlat matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Den lokalproducerade, förnybara fordonsgasen levereras redan sedan tidigare till kunder i Härnösand. Nu blir miljönyttan även regional när gasen från Äland idag har börjat levereras också till CircleK (före detta Statoil) i Sundsvall.

Den gas som utvinns i Äland och som vi inte kan avsätta vid vår tankstation i Härnösand levereras nu i gasflak på lastbil till CircleK i Sundsvall genom ett samarbete med AGA.

- Vår ambition att sluta kretsloppet lokalt är förverkligat och det känns jätteroligt att vi nu kan erbjuda närproducerad, förnybar fordonsgas inte bara till härnösandsborna utan även till sundsvallsborna, säger Pär Marklund, projektledare sedan starten 2013.

Matavfall från närliggande kommuner

Biogasanläggningen i Äland är drifttagen och gasproduktionen uppfyller förväntningarna med råge.

- Det har pågått ett intensivt arbete med projektet att få biogasanläggningen på plats och vi är idag väldigt nöjda med resultatet, säger Marklund.

Vid biogasanläggningen i Härnösand tas allt insamlat matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik emot och det utvinns biogas genom rötning. Kapaciteten idag är att ta emot och röta cirka 6 000 ton matavfall, vilket innebär en god marginal för HEMAB att klara sina avtalade åtaganden.

Ökad kapacitet i framtiden

När anläggningen projekterades gjordes även förberedelser för att skapa förutsättningar till utökad kapacitet i framtiden.

- Det finns möjlighet att till en relativt låg kostnad komplettera den befintliga anläggningen i Härnösand för att kunna ta emot och erbjuda behandlingskapacitet för en avsevärt mycket större mängd matavfall, exempelvis från fler kommuner allt eftersom det införs matafallsinsamling, konstaterar Marklund.

På torsdagen tankades det första AGA-flaket med lokalproducerad fordonsgas i Äland, för vidare transport till Sundsvall.

AGA-flaket kopplas in för tankning. Den fordonsgas som inte kan avsättas på den lokala marknaden i Härnösand kan nu transporteras till Sundsvall för avsättning regional.