Bidrag beviljat för fler laddplatser

Nu står det klart att projektet för utbyggd laddinfrastruktur i Härnösands kommun har beviljats bidrag av Tillväxtverket ur den Regionala utvecklingsfonden. Bidraget utgör 50% av projektkostnaden och arbetet beräknas kunna starta under hösten.

Härnösands kommun är aktiv medlem i organisationen BioFuel Region, som jobbar för att norra Sverige ska bli världsledande i omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Nu ska två projekt gällande laddinfrastruktur startas upp och här är HEMAB delaktiga.

 

- HEMAB har fått uppdraget av Härnösands kommun att ta en ledande roll i den
fortsatta utvecklingen av laddinfrastrukturen i kommunen, så det känns
fantastiskt roligt att Tillväxtverket nu har beviljat projekten bidrag, säger kommunalråd Fred Nilsson. Det här är ett viktigt steg för det hållbara
Härnösand som vi ständigt strävar efter, konstaterar han.


Härnösandshusär en av de aktörer som varit delaktiga i att ta fram förslag på laddplatser i kommunen. Även de är idag nöjda med Tillväxtverkets besked.

 

- Vi kan se det finns en ökad medvetenhet kring miljöfrågor hos våra hyresgäster och att kunna ladda bilen nära hemmet är troligen något som i framtiden kommer vara helt självklart. Vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling och att bidra till bättre laddmöjligheter vid våra publika anläggningar är ett steg i den riktningen, säger Göran Albertsson, VD Härnösandshus.


Projektplanering nästa steg

Innan bygget startar behöver bland annat beslut fattas om utförandet av stolparna och platserna, eventuella betalningslösningar och om vilka stolpar som ska sättas upp och när. Målet är att sätta upp stolpar redan under 2016, men huvuddelen kommer troligen sättas upp under 2017.

 

- Antalet laddbara elfordon ökar otroligt mycket i Sverige just nu och
infrastrukturen behövs för att få ännu fler att ta steget och byta till elbil,
som är en av lösningarna för att skapa mer hållbara transporter. Det känns bra
att vi nu kan realisera våra planer och bidra till den utvecklingen, säger Linda Johansson, Utvecklingschef på HEMAB.


Bakgrund

Regeringen har satt upp ett mål att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Idag finns det knappt 22 500 laddbara fordon, varav cirka 35 finns registrerade i Härnösands kommun. Fler laddstationer på fler platser är avgörande för att fler ska satsa på elbil. Därför har HEMAB i samverkan med Samhällsförvaltningen och Härnösandshus tagit fram ett förslag på 30 platser i kommunen där laddstolpar skulle kunna sättas upp. Härnösands kommun medfinansierar 15 stycken,Härnösandshus 10 stycken och Hemfosa Fastigheter och Länsmuseet Västernorrland finansierar varsin.

 

Läs mer om projektet i tidigare publicerad nyhetlänk till annan webbplats

 

Linda Johansson, Utvecklingschef HEMAB, om utbyggnaden av laddinfrastrukturenlänk till annan webbplats

 

Linda Johanssons föredrag om laddinfrastruktur på HEMABs årsstämma 2016länk till annan webbplats

 

 

Kontakt

Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) Linda Johansson – Utvecklingschef

0611-55 75 07, linda.johansson@hemab.se

På HEMABs årsstämma i mars visade Linda Johansson, Utvecklingschef på HEMAB,de tänkta placeringarna för laddplatser i centrala Härnösand.