Besvärlig situation med Ocean Gala - kommunen vidtar åtgärder

Efter att Ocean Gala anlöpte Utansjö hamn har HEMAB inledningsvis ordnat med tömning av avloppsvatten för att undvika att detta släpps ut i havet. Situationen är dock inte långsiktigt hållbar, varför kommunen och övriga tillsynsmyndigheter nu agerar.

Foto: Viktor Åsberg/Sveriges Radio