Beslut om utdelning av vindkraftpengar

Nu står det klart hur det blir med årets utdelning av de så kallade vindkraftpengarna i projektet ”Vindkraft Vårdkasen”.

I år fanns medel om 84 000 kronor att besluta om för beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden.

Vi fick in tre ansökningar men av lite olika anledningar har beslutsgruppen kommit fram till att inte dela ut några pengar i år, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer på HEMAB. I något fall ligger inte ansökan inom ramarna för ändamålet, i något annat fall ligger projektidén utanför det geografiska området Vårdkasen, vilket är speciellt utpekat för dessa pengar. De föreningar som ansökt om pengar har fått svar med motiveringar.


De pengar som inte delas ut finns kvar och flyttas till nästa års pott för nytt beslut och ställningstagande över de ansökningar som inkommit fram till 31 mars 2018.


Vi sätter löpande av en procent av bruttointäkterna från vindkraften, säger Einarsson. Pengar som finns disponibla att ansöka för föreningar verksamma i Vårdkasenområdet. I år har priserna på el och elcertifikat varit låga och därför har pengarna att fördela blivit begränsade. Hur det ser ut nästa år återstår att se men eftersom vi överflyttar årets pott till 2018 så är det sannolikt att summan kommer vara betydligt högre nästa år.


Tidigare beslutade satsningar och redan öronmärkta pengar

De 500 000 kronor som avsatts till Härnösands orienteringsklubb och deras konceptsatsning med stuga inklusive dusch/WC, tänkt att fungera som ett nav har börjat betalas ut i takt med att bygget fortskrider. Utbetalningar sker i omgångar och HEMABs åtagande fullgörs då byggprojektet är klart.


Motorklubben har fått ett beviljat bidrag och genomfört de åtgärder med dikestrummor som gör det möjligt för deras verksamhet i området att fungera.


Ytterligare satsningar som beviljats pengar i området är till brukshundsklubben och till ett övergripande skyltprogram för Vårdkasen. Dessa satsningar är än så länge i planeringsstadiet, men pengarna finns reserverade och på så vis öronmärkta till dessa satsningar ett tag till, säger Einarsson.


Bakgrund Vindkraft Vårdkasen

I samband med beslutet om att bygga två nya vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området. Avsättningarna består av 1 procent av de årliga bruttointäkterna från sålda elcertifikat och elenergi. 2015 delades också 1 procent av den initiala investeringskostnaden på 61,4 miljoner kronor ut.


Här på webbsidan finns ansökningsformuläretlänk till annan webbplats om just din förening är intresserad av att söka medel för 2018.