Beslut om utdelning av vindkraftpengar

Nu står det klart vilka föreningar och projekt som får ta del av årets utdelning av de så kallade vindkraftpengarna i projektet ”Vindkraft Vårdkasen”.

I år inkom åtta föreningar med lika många ansökningar och två av dem har beviljats medel.

Härnösands CK inkom med en ansökan om att bygga en lek-, hopp- och teknikpark samt tydligt skylta upp detta. Målgruppen är cyklande barn och ungdomar i Härnösand. Bidrag medges med 10 000 kr.

Härnösands OK har ansökt om att anlägga en belyst hinderbana med utegym. Detta skulle bli en bra attraktion för området och uppmuntra till lek, fysträning och trivsel för barn och familjer. Bidrag medges med 100 000 kr.

Ett stort tack riktas till samtliga ansökande föreningar som också blivit meddelade beslutet.

Nästa ansökningsperiod, som avslutas 31 mars 2020, är redan nu öppen. Välkommen med din ansökan via formuläret här Länk till annan webbplats..

 

Bakgrund Vindkraft Vårdkasen

HEMAB har beslutat att avsätta 1% av investeringen och 1% av bruttointäkterna årligen för Vindkraft Vårdkasen, till satstningar på natur och friluftsliv i Vårdkasenområdet. Syftet med de avsatta pengarna är att bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvaliteten av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i Vårdkasenområdet. Dessutom i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt likaså behöver inte alla ackumulerade pengar nyttjas.