Beslut om utdelning av vindkraftpengar

Nu står det klart hur det blir med årets utdelning av de så kallade vindkraftpengarna i projektet ”Vindkraft Vårdkasen”.

I år fanns medel om 139 000 kronor att besluta om för beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden.

Vi fick totalt in nio ansökningar och i år kommer Härnösands Cykelklubb tillsammans med Härnösands Alpina tilldelas medel, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB. De har presenterat ett intressant projekt om anläggandet av en downhill-bana för mountainbike vilket kommer göra Vårdkasen attraktivt som besöksmål även sommartid.

De pengar som inte delas ut finns kvar och flyttas till nästa års pott för nytt beslut och ställningstagande över de ansökningar som inkommit fram till 31 mars 2019. De övriga ansökningarna som inkom under året har inte tilldelats några medel.

– I något fall ligger inte ansökan inom ramarna för ändamålet, i något annat fall ligger projektidén utanför det geografiska området Vårdkasen, vilket är speciellt utpekat för dessa pengar. De föreningar som ansökt om pengar har fått svar med motiveringar, säger Lena.

Tidigare beslutade satsningar och redan öronmärkta pengar

Tidigare har medel för uppförandet av ett skyltprogram på Vårdkasen avsatts och detta är i det närmaste färdigställt. Även Härnösands Motorklubb och Härnösands Orienteringsklubb har tidigare tilldelats pengar och deras projekt är färdigställt eller kommer färdigställas under året. För motorklubben handlar det om ett iordningsställande av dikestrumma och vägavsnitt vilket är genomfört och Orienteringsklubbens byggnation av stuga med omklädningsrum/dusch byggs färdigt under året.

Bakgrund Vindkraft Vårdkasen

I samband med beslutet om att bygga två nya vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området. Avsättningarna består av 1 procent av de årliga bruttointäkterna från sålda elcertifikat och elenergi.