Beslut om utdelning av vindkraftpengar

Nu står det klart hur det blir med årets utdelning av de så kallade vindkraftpengarna i projektet ”Vindkraft Vårdkasen”.

I år fanns medel om 62 000 kronor att besluta om för beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden.

Vi fick in flera ansökningar och idéer men av lite olika anledningar har beslutsgruppen kommit fram till att inte dela ut några pengar i år, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer på HEMAB. I något fall ligger inte ansökan inom ramarna för ändamålet, i något annat fall söks mer medel än vad som finns tillgängliga. De föreningar som ansökt om pengar har fått svar med motiveringar.


De pengar som inte delas ut finns kvar och flyttas till nästa års pott för nytt beslut och ställningstagande över de ansökningar som inkommit fram till 31 mars 2017.


Vi sätter löpande av en procent av bruttointäkterna från vindkraften, säger Einarsson. Pengar som finns disponibla att ansöka för föreningar verksamma i Vårdkasenområdet. I år har priserna på el och elcertifikat varit låga och därför har pengarna att fördela varit något begränsade. Hur det ser ut nästa år återstår att se men sannolikt har vi då en bit över 100 000 kronor att disponera till nya projektansökningar.

 

Förra årets beviljade medel

Under 2015 fanns även avsatta medel kopplade till den ursprungliga investeringen i vindkraftverken. Då togs bland annat beslut om att dela ut 500 000 kronor till Härnösands orienteringsklubb för en konceptsatsning med stuga med dusch/WC, tänkt att fungera som ett nav för olika tävlingar och arrangemang på berget.

Orienteringsklubbens satsning har ännu inte blivit av, säger Einarsson. De inväntar ytterligare finansiering som i skrivande stund inte är klar, men föreningen jobbar aktivt med frågan och vi är hoppfulla om ett förverkligande. Pengarna finns reserverade hos oss och jag hoppas, för hela områdets och Härnösands skull, att de första spadtagen kan sättas i backen inom kort.

 

Totalt delades det under fjolåret ut 755 000 kronor då även 1 procent av investeringskostnaden fanns att utdela enligt beslut i HEMABs styrelse.

 

Bakgrund Vindkraft Vårdkasen

I samband med beslutet om att bygga två nya vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området. Avsättningarna består av 1 procent av de årliga bruttointäkterna från sålda elcertifikat och elenergi. 2015 delades också 1 procent av den initiala investeringskostnaden på 61,4 miljoner kronor ut. 

 

Här på hemsidan finns ansökningsformuläret Länk till annan webbplats. om just din förening är intresserad av att söka medel för 2017.