Beslut om kommunalt VA på Södra Härnön har vunnit laga kraft

Nu har kommunfullmäktigebeslutet om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Södra Härnön vunnit laga kraft.

I och med detta övergår nu projekt VA Södra Härnön officiellt från Härnösands kommun till VA-huvudmannen, som i detta fall är HEMAB. Projektet drivs nu vidare med upprättande av bygghandlingar och upphandling av entreprenör som första steg.

 

- Det känns roligt, men även utmanande att nu få sätta igång med det här projektet, säger Tobias Sjöstrand, Affärsområdeschef Vatten. Vi vet ju att det finnas många som är positiva till att verksamhetsområdet utvidgas, men vi vet också att det finns en oro och det har vi förståelse för, säger Sjöstrand.

 

Tidsplanen är nu reviderad utifrån de överklaganden som gjorts, men under slutet av 2015 bör en upphandling av entreprenör kunna påbörjas.

 

- Vår bedömning är att vi kan komma igång med entreprenaden under senare delen av 2016, men hur den kommer utformas och i vilken ände den påbörjas är inte klart i dagsläget. Det är därför väldigt svårt att avgöra när vi kommer fram till vilken fastighetsägare. Vi hoppas kunna klargöra det framåt mitten av 2016, konstaterar Sjöstrand.

 

Du finner mer information på projektets webbsida.

 

Läs mer om beslutet här.