Besiktning med helikopter - vecka 22

Besiktning av elnätet med hjälp av helikopter genomförs under den här veckan.

Helikoptern kommer att flyga relativt lågt vilket gör att den kommer att höras väl även om ljudet försvinner snabbt.


Många ledningar är numera isolerade varför strömförsörjningen fungerar även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att träd som ligger mot eller hänger över ledningarna plockas bort. Annars finns risk att isoleringen nöts sönder med elavbrott som följd.


Vi är tacksamma för upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningarna. Då kan vi åtgärda det innan det blir några problem för våra kunder.

.

Kontaktperson

Tomas Styf, driftchef, 0611-55 75 76, tomas.styf@hemab.se

Besiktning del av Härnön. Foto: Lina Landell

Besiktning del av Härnön. Foto: Lina Landell