Besiktning med helikopter - vecka 19

Under vecka 19 genomför vi besiktning av luftledningsnätet med hjälp av helikopter. Första flygningen sker idag, måndag.

Helikoptern kommer att flyga relativt lågt vilket gör att den kommer att höras väl även om ljudet försvinner snabbt.


Det är viktigt att träd som ligger mot eller hänger över ledningarna plockas bort. Annars finns risk att isoleringen på ledningen nöts sönder med elavbrott som följd.


Vi är tacksamma för upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningarna. Då kan vi åtgärda det innan det blir några problem för våra kunder.


Kontaktperson

Krzysztof Lukaszewicz, underhållstekniker

0611-55 75 00