Beredskap inför stormen Ivar

SMHI har utfärdat klass 3 varning för Västernorrland torsdag kväll 12 december och natten mot fredag. På HEMAB är vi rustade med personal och material för att arbeta med felavhjälpning och information.

- Att arbeta med löpande information om driftstörningar tillhör vår vardag, säger Andreas Einarsson kommunikationschef på HEMAB. Men vid extrema väder sätts vår organisation på prov ytterligare så klart. Vi är förberedda och nu återstår att se hur omfattande störningar som uppstår.


- Mitt i natten under pågående storm kan det vara olämpligt för vår personal att befinna sig utmed elledningsgator och arbeta, säger Einarsson. I varje enskilt fall och situation görs en bedömning vilket innebär att ibland behöver vi vänta ut stormen för att kunna åtgärda ett enskilt fel. Dessa bedömningar görs löpande av arbetsledande personal under pågående störning.


I händelse av elavbrott och andra störningar i våra verksamheter kommer driftinformation och nyheter att publiceras på vår hemsida. SOS Alarm hålls primärt underrättad via den kanalen också.


- Det kan uppfattas konstigt att vi arbetar med hemsidan som verktyg om elen försvinner, men då många människor nyttjar mobiltelefoner för att nå Internet så fungerar tjänsten förvånansvärt bra så länge mobiltelefonnäten är i drift, säger Einarsson. Informationsspridning mellan människor ska inte underskattas heller. Och så länge uppdaterad information finns på vår hemsida, www.hemab.se Länk till annan webbplats. är det till hjälp.


För dig som vill hålla dig uppdaterad med aktuellt läge under pågående störning rekommenderar vi att prenumerera på vår driftinformation via hemsidan.


Ser du under kvällen, natten och morgondagen något som hänt av karaktären träd på ledning eller trasiga anläggningsdelar tar vi tacksamt emot information om detta.


0611-55 75 55 är numret till vår felanmälan, vilken normalt bemannas av SOS Alarm utanför kontorstid.


Tips från Energimyndigheten: "När det blir elavbrott” Länk till annan webbplats.


Om elen kopplas från hos dig. Vad hände, och vad händer nu? Pdf, 245 kB.