Begränsning av vattenspridningen från fontänen i Nattviken

Med anledning av det pågående renoveringsarbetet på Residensets fasad kommer vattenflödet i fontänen i Nattviken begränsas under resterande del av juli för att sedan stängas av helt i augusti.

Det är stora mängder vatten som passerar munstyckena i fontänen i Nattviken. För att undvika risk för att vattendimma ska driva in mot Härnön justeras tillfälligt driften av fontänen i Nattviken under pågående renoveringsarbete vid Residenset.

Intressenterna i fontänen, det vill säga HEMAB, Härnösandshus och Härnösands kommun, har i samråd med Statens fastighetsverk beslutat om att resterande del av säsongen justera driften av fontänen i Nattviken.
Vi har blivit uppvaktade av Statens fastighetsverk och vi förstår problematiken med risk för vattendimma varför vi nu agerar snabbt i frågan, säger Andreas Einarsson, chef för Kommunikation och externa relationer på HEMAB. Vi väljer att i juli kraftigt begränsa pumpeffekten och därmed fontänens vattenspridning för att sedan helt stänga ned för säsongen i augusti när det blir dags för puts- och takarbeten på Residenset.

Kommer fontänen i Nattviken att fortsätta pryda Nattviken under sommaren 2017?
Inför nästa sommar kommer vi se över driften av fontänen så att vi helt tar bort risk för spridning av vattendimma till fel platser vid olika vindriktningar, säger Einarsson. Fontänen i Nattviken har blivit ett landmärke för Härnösand och ett trevligt inslag i stadsbilden varför vi tycker det är angeläget att vi hittar en långsiktig lösning för den fortsatta driften.