Bättre doft vid simhallen – det här har vi gjort

Det är ingen hemlighet att en mindre angenäm doft osat vid simhallen tidigare. Nu har åtgärder vidtagits med ett gott resultat.

Det är nu betydligt trevligare att vistas runt simhallen då den tidigare doften från pumpstationen försvunnit.

Vi har gjort en investering i anläggningen där vi dels bestrålar med UV-ljus och dels gör efterföljande rening med aktivt kol, säger Åke Gavelin, driftchef. Detta har gjort att lukten minskat avsevärt vilket så klart känns jätteroligt.

Anledningen till den tidigare problematiken med dålig lukt just vid simhallen är egentligen ganska enkel, en väldigt stor del av Härnösands avlopp med stora mängder spillvatten samlas på liten yta vilket gjort att lukten kunnat uppstå. Varför har det då tagit så lång tid att åtgärda problemet?

Den teknik vi nu använder är relativt ny och kräver en del ekonomiska resurser, både vad gäller inköp och drift, säger Åke Gavelin. Det låg rätt i tiden att göra den investeringen nu.

HEMAB arbetar med att förbättra stadsbilden på flera sätt, inte minst genom olika former av turistiska utsmyckningar. Luktförbättrande åtgärder är också en viktig del för att förbättra miljön i det offentliga rummet.

Vi är glada att kunna bidra till att göra hela området vid Kanaludden mer attraktivt för besökare och verksamheter, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef. Vi hoppas att både tillfälliga besökare och härnösandsbor söker sig ner till området, strövar, njuter och och tar del av våra fantastiska omgivningar.

Vy söderut från Mellanholmen. En fin plats för promenader eller att bara sitta och njuta. Foto: Andreas Einarsson

Södra delen av Östra kanalen som skiljer Härnön från Mellanholmen. Foto: Andreas Einarsson

Vid Kanaluddens pumpstation för spillvatten har det tidigare ibland doftat mindre angenämt, men nu är det åtgärdat. Foto: Andreas Einarsson