Avtalet med Svevia för gatuentreprenad förlängs två år

Nu är beslut fattat om förlängning av avtalet för gatuentreprenaden i Härnösand med ytterligare två år. Det innebär att Svevia sköter driften av gatorna till maj 2013.
— Det här är den absolut bästa lösningen, säger Sigge Tjärnlund, ordförande i Samhällsnämnden Härnösands kommun. Vi var helt eniga i nämnden i vår bedömning att det i dagsläget inte är gynnsamt att gå ut i upphandling jämfört med möjligheten att förlänga befintligt avtal med de avtalsenliga två extra åren.

Svevia har haft gatuentreprenaden i Härnösand sedan 2005 då man vann kommunens upphandling. Gatuentreprenaden omfattar bland annat vinterväghållning, beläggningsarbeten, sandupptagning.

— När man som entreprenör får ett längre uppdrag skapas det alltid en särskild känsla kring det uppdraget. Vi har haft det här uppdraget i 4 år nu och när vi nu får ett förlängt förtroende så tror jag också att vi har en mängd goda erfarenheter i bagaget som jag hoppas skapar en positiv utveckling och mervärde för vår kund och för kommunens invånare, säger Leif Erlandsson, arbetschef på Svevia.

Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) är ombud åt Härnösands kommun

— Samarbetet fungerar bra och vi ställer oss positiva till förlängningen av avtalet, säger affärsområdeschef Jan Lundgren på HEMAB.

För kompletterande information:
Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen
Sigge Tjärnlund, ordförande Samhällsförvaltningen
0611-34 80 00

Härnösand Energi & Miljö AB
Jan Lundgren , affärsområdeschef vatten och gator/vägar
070-639 68 40

Svevia
Leif Erlandsson, arbetschef
070-6007151