Avfallsavgiften i Härnösand

Vår ambition är att Härnösand långsiktigt ska ha länets lägsta priser. Det har vi redan när det gäller fjärrvärme för villakunder och vatten och avlopp för flerbostadshus. På övriga områden är vår inriktning att förbättra vår position.

Under 2010 ska dessa tätpositioner behållas och övriga siffror förbättras. Målet som är antaget i bolagets styrelse är långsiktigt och vi följer kontinuerligt upp att vi närmar oss målet.
 
Avfallsavgiften i Härnösand är 1889 kr per år för en villakund med 190 literskärl och tömning varannan vecka. Motsvarande avgift i Timrå, vilken är den kommun som idag har lägst avgift i Västernorrland är 1775 kr, det vill säga en skillnad på drygt 100 kr.
 
— I en nyligen presenterad prisjämförelse som fått utrymme i media framkom att det var en större prisskillnad mellan Timrå och Härnösand än det i verkligheten är, säger informationschef Andreas Einarsson. Prisjämförelsen gjordes mellan två olika kärlstorlekar, 190 liter respektive 140 liter, vilket var olyckligt.