Avfallsavgift även på Lungön och Åbordsön

Fastighetsägarna på öarna har enligt tidigare Avfallsplaner inom Härnösands kommun varit avgiftsbefriade.
Nu har Härnösands kommun i och med den nya Avfallsplanen fattat beslut om att samtliga ägare av bebyggda fastigheter på Lungön och Åbordsön ska betala avgift från 1 maj 2010.
 
HEMAB har kommunens uppdrag att sköta fastighetsrenhållningen i hela kommunen.
 
För berörda på Lungön gäller att hushållssopor och latrin ska lämnas vid Lungö brygga på Hemsön. Motsvarande för berörda på Åbordsön är båtplatsen i Mörtsal. Undantag för slamtömning finns alltjämt kvar. Vi jobbar på att finna en ny bra placering av container nära stan.
 
Det var den 28 september 2009 som Kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade om den nya Avfallsplanen samt tillhörande lokala avfallsföreskrifter.
 
Om man inte nyttjar fastigheten kan Samhällsförvaltningen vid kommunen i vissa fall bevilja dispens. Genom ett kommunalt beslut 2009 är dispensansökan avgiftsbelagd.