Åtgärder för ett fräscht ledningsnät i Gådeåparken

Under vårvintern fick vi problem med stopp i våra avloppsledningar i Gådeåparken. Orsaken till stoppet visade sig vara rötter som i sitt sökande efter vatten och näring letat sig in i våra ledningar.

Ledningarna spolades under våren för att minska risken för fler stopp. Inför dessa spolningsarbeten lade vi ut väv och grus för de tunga fordonen att köra på, för att minska risken att köra sönder marken i Gådeåparken. Dessa vägar finns fortfarande kvar eftersom ytterligare åtgärder behövs för att förhindra ytterligare problem.

- Vi har förstått att det finns de som undrar varför dessa tillfälliga vägar fortfarande finns kvar, så vi känner att vi behöver tala om vad det är vi håller på med i det här området, säger Patrik Höglund, Planeringschef på HEMABs affärsområde Vatten.

Ytterligare åtgärder väntar

Rötter som växer in i avloppsledningar är tyvärr inte helt ovanligt och särskilt vissa rötter är mer aggressiva än andra. För att förhindra att nya problem uppstår med detta i Gådeåparken vidtar vi nu åtgärder.

- Vi behöver kapa rötterna som ställer till problem och ledningarna ska få strumpinfodring som hindrar rötterna från att ta sig in igen, säger Patrik Höglund. Strumpinfodringen är också ett kostnadseffektivt och relativt enkelt sätt att förlänga livstiden på ledningarna, konstaterar han.

Planen är att komma igång med kvarvarande åtgärder under hösten för att färdigställa dessa innan våren.

Gådeåparken sedd från Mellanholmen