Återvinningsstation flyttas tillfälligt då tankstationen för biogas byggs

Måndag 18 maj påbörjas arbetet med att bygga tankstationen för biogas intill Highway hotel vid E4 norra infarten till Härnösand. Återvinningsstationen vid Industrigatan/Höglandsvägen flyttas tillfälligt.

När tankstationen tas i drift till hösten kommer återvinningsstationen att vara tillbaka.


- Nu påbörjas mark- och inmätningsarbeten och för att möjliggöra det behöver återvinningsstationen som FTI AB driver att behöva flyttas tillfälligt, säger Nicklas Rydmark, projektledare på HEMAB. Strax före invigningen av tankstationen i november kommer återvinningsstationen att öppna igen.


HEMAB kommer att anlägga en ny yta för återvinningsstationen i anslutning till tankstationen.


Vid nyöppnandet av återvinningsstationen kommer den att ha fått en ansiktslyftning och ska upplevas mer tillgänglig genom asfalterade ytor för containers och besökare. Det anläggs även gräsytor i direkt anslutning samt sätts upp belysning i området.


FTI AB ansvarar för tillfällig skyltning på platsen där det hänvisas till de närmaste återvinningsstationerna.


För ytterligare information om återvinningsstationerna i Härnösands kommun, vänligen besök Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida, www.ftiab.se Länk till annan webbplats.. De driver alla återvinningsstationer och finansieras av producenterna av de olika förpackningarna.

Situationsplan för den nya tankstationen samt ny placering av återvinningsstationen intill Highway hotel vid nyöppnandet hösten 2015.