Återvinningsstationen vid Simhallen tas bort tillfälligt

Anledningen är pågående ombyggnadsarbeten i området. Återvinningsstationen tas bort i början av vecka 38.
Då ombyggnationerna är klara till sommaren eller senare delen av 2011 kommer återvinningsstationen att ställas i ordning igen, men med en ny placering. Den nya stationen kommer som det ser ut nu att bli placerad i anslutning till gångtunneln in emot stadsdelen Östanbäcken.

Närmaste återvinningsstationer under byggtiden finns på följande platser:
• Järpvägen, bakom Rikets sal
• ICA Kvantum Härnöhallen
• Krukmakargatan/ Holmgatan
• Tempo, Tullportsgatan

Annonsering om förändringen sker i lokala dagspressen onsdag 15 september och lördag 17 september.