Återvinningsstationen vid Simhallen

Härnösands nya simhall är färdig och ytorna runt omkring börjar bli klara. Platsen där den nya återvinningsstationen ska stå är också klar.
Den nya återvinningsstationen kommer jämfört med den tidigare placeringen att hamna på ett nytt ställe i anslutning till gångtunneln in till Östanbäcken. HEMABs roll är att vara entreprenör för tömning av vissa av förpackningsfraktionerna efter det att återvinningsstationen är uppförd igen.

Varför är den nya återvinningsstationen inte på plats än?
Peter Häggström är affärsområdeschef på Renhållningen vid HEMAB.

— Enligt Samhällsförvaltningen har Tidnings- och förpackningsinsamlingen ännu inte sökt nödvändigt bygglov för återvinningsstationen, men diskussioner mellan de båda har förts så förhoppningsvis ska det snart vara på gång, säger Peter Häggström.

— Då bygglovsansökan tillsänts Samhällsförvaltningen kommer bygglov sannolikt att beviljas ganska fort eftersom det utförs på så kallad delegation hos kommunen, säger Häggström. Vi har haft en dialog med både kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen och vågar tro att ärendet är prioriterat hos båda parterna.

När kommer nya behållare att ställas ut intill Simhallen?
— Jag vågar inte säga någon tid eftersom vi inte råder över situationen på det viset säger Häggström. Men vi vet att gamla containers inte är aktuella så de olika materialentreprenörerna måste leverera nya ändamålsenliga behållare till platsen.

— Vi håller verkligen tummarna för att bygglov söks och beviljas så att den populära återvinningsstationen vid Simhallen snart kan vara på plats igen, avslutar Häggström.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida Länk till annan webbplats.

Härnösands kommuns hemsida Länk till annan webbplats.