Åter full tillgång till fjärrvärme på Härnön

Nu har vi åtgärdat den felande pumpen och kunderna på Härnön har åter full tillgång till fjärrvärme.