Asylsökande i Ramvik, Utansjö och Veda bjuds in till annorlunda studiebesök

Tillsammans med idrottsföreningarna Ramviks IF och HFC United erbjuder HEMAB flerspråkiga studiebesök för asylsökande och Ramviksbor. Under studiebesöken, som arrangeras 16/2 och 16/3, bidrar Technichus med aktiviteter för barnen. Många skratt, mycket lek och nya erfarenheter utlovas.

En del av samhället

Genom studiebesök ska asylsökande få möjlighet att sätta sig in i hur de tekniska verksamheterna hos HEMAB fungerar som en naturlig del av samhället.

– Att starta samtalet, att integrera och att mötas är jätteviktigt för att ge de asylsökande en chans att få vara delaktiga i samhället, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef, HEMAB.


– Det känns riktigt spännande,
säger Einarsson. De två första studiebesöken är en försöksverksamhet och vänder sig till särskilt inbjudna i norra delarna av kommunen. Vi är medvetna om att behovet och intresset för dessa träffar finns. Vi ska utvärdera upplägget och därefter avgöra om det blir aktuellt med fler tillfällen, säger han.


Stort antal anmälningar (OBS! Särskilt inbjudna)

Totalt deltar ungefär 100 personer vid studiebesökstillfällena. Studiebesöken äger rum den 16 februari, då vattenverket och reningsverket besöks. 16 mars är det återvinning som står i fokus. Fotbollsföreningen HFC United hjälper till med tolkning och översättning. Under studiebesöken experimenterar barnen på Technichus under ledning av dess pedagoger.OBS! Endast särskilt inbjudna till dessa två träffar 16 februari och 16 mars.


Nära samarbete med lokala föreningar

HEMABs julgåva gick till Ramviks IF och deras integrationsprojekt som omfattar flera olika aktiviteter som ska ge barn och unga en möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Som en del del i detta engagemang arrangerar HEMAB och Ramviks IF tillsammans med HFC United och Technichus de två studiebesöksdagarna där asylsökande och ortsbor från Ramvikstrakten är välkomna.


Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till oss. Andreas Einarsson, 0611-55 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Klicka på inbjudan för att se den i större format (pdf).

Klicka på inbjudan för att se den i större format (pdf).