Aska från Econova får säker förvaring vid Älands återvinningsanläggning

HEMAB har fört samtal med Econova Recycling om möjligheten att ta emot 30 000 ton aska från deras anläggning i Överskog. Nu har ett avtal skrivits.

Att genom bra hantering ta vara på konsekvenserna efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i form av aska med visst radioaktivt innehåll är ett gemensamt uppdrag samhället har. 


- Vår återvinningsanläggning i Äland är väl rustad för att ta emot material av den här sorten och gör det redan i form av aska från andra anläggningar, säger Joakim Nordkvist affärsområdeschef Återvinning. Vi har gedigna rutiner samt kontrollprogram med provtagning av ytvatten och grundvatten och är duktiga på det här arbetet.


Strålsäkerhetsmyndigheten har i ett yttrande konstaterat att HEMAB vid Älands återvinningsanläggning har rutiner och mätprogram för att kunna hantera askan på ett säkert sätt och anser det lämpligt att askan placeras som avjämningsskikt under sluttäckningen.


- Vi har fört en dialog med Econova under en tid, och nu har vi avtalat om att vi ska ta emot askan från deras anläggning i Överskog, säger HEMABs VD Ingemar Forzelius. Vi ville först vara helt försäkrade om att detta ligger inom de ramar som vårt tillstånd medger innan vi gick in i någon form av överenskommelse, och nu är vi där, säger han.


Askan kommer preliminärt att börja transporteras med lastbilar från Överskog till Älands återvinningsanläggning under vecka 39.


- Tillsammans med de prover vi själva tar regelbundet för att försäkra oss om att hålla oss inom gränsvärdena, så kommer även Strålsäkerhetsmyndigheten och gör inspektioner, berättar Jonas Jacobsson, Driftansvarig vid Älands återvinningsanläggning. Vi har stor vana av att ta emot förorenade jordar och aska och Strålsäkerhetsmyndigheten vet att vi kan det här, därför anser de också att vi är lämpliga för det här arbetet, konstaterar Jacobsson.


Askan kommer att placeras under ett tätskikt bestående av en åldersbeständig gummiduk samt ett jordlaget som ska beväxas. Transportarbetet kommer att pågå under hösten fram till dess att arbetet blir klart.


Kontaktperson:

Härnösand Energi & Miljö AB

Joakim Nordkvist - Affärsområdeschef Återvinning

Mobil: 070-669 79 85

E-post: joakim.nordkvist@hemab.se

 

Härnösand Energi & Miljö AB

Andreas Einarsson - Marknads- och kommunikationschef

Mobil: 070-657 75 26

E-post: andreas.einarsson@hemab.se