Årsstämma med stormar och smarta sopor i fokus

På torsdagskvällen samlades ett 50-tal personer i Olov Högbergsalen på Sambiblioteket för att ta del av HEMABs information på årets stämma.

Styrelsens ordförande, Ingvar Wiklund, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  


- Förra året lovade jag att vi skulle ge Härnösand länets lägsta priser och nu har vi det! konstaterade Ingemar Forzelius, VD för HEMAB, när han gick igenom resultatet för 2013.


Lite smolk i glädjebägaren gav stormen Ivar som var förödande för bolagets resultat och gav ett resultat på 8,4 Mkr istället för de cirka 15-16 Mkr som annars hade blivit resultatet. Det gör också att avkastningen på det egna kapitalet inte nådde upp till ägardirektivet på 6%, utan istället landade på 4,2%. Men soliditeten i bolaget är god och har till och med ökat sedan föregående år.


Delar av revisionsberättelsen lästes upp på stämman och årsstämman beviljade vd och styrelse ansvarsfrihet. Lekmannarevisorerna uttryckte att ledning, redovisning och intern kontroll fungerar mycket bra och att bolagets historik av goda resultat och gedigen ekonomi vittnar om ett välskött bolag.


Efter en paus med fika tog nästa avdelning av stämman vid, i form av två intressanta föreläsningar kring tema återvinning. Robert falck, tidigare VD för SRV Återvinning, pratade om återvinning och återbruk. 


- Allt ska inte återvinnas, konstaterad Falck. Det är bättre att vi lär oss att återbruka plastflaskan istället för att göra av med energi på att smälta ner och göra om den till en ny plastflaska, menade han.


Efter Falck höll Veronica Ström Uotela från Härnösands kretsloppspark tillsammans med Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef vid HEMAB, ett föredrag i dialogform kring återvinning och vart Härnösandsbornas återvinningsmaterial faktiskt tar vägen. En och annan myt avskrevs som just myter när det gäller återvinning och några frågetecken från publiken rätades också ut kring hur förpackningar ska sorteras och hanteras.


En trevlig och informativ kväll som säkert skapade en del nya tankar kring konsumtionsmönster och återvinning.


Ladda ner och läs HEMABs årsredovisning OM HEMAB här

OM HEMAB i siffror hittar du här

Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef HEMAB, Ingvar Wiklund, ordförande HEMABs styrelse, Ingrid Flodin 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige, Ingemar Forzelius VD HEMAB

Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef HEMAB, Ingvar Wiklund, ordförande HEMABs styrelse, Ingrid Flodin 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige, Ingemar Forzelius VD HEMAB

Uppslutningen var god i Olov Högbergssalen i Sambiblioteket på torsdagen.

Uppslutningen var god i Olov Högbergssalen i Sambiblioteket på torsdagen.

Ingemar Forzelius berättar om hur stormen Ivar bland annat påverkade HEMABs resultat för 2013

Ingemar Forzelius berättar om hur stormen Ivar bland annat påverkade HEMABs resultat för 2013

Robert Falck reder ut begreppen. Privat bolag och Samhällsnyttigt bolag - vad är skillnaderna?

Robert Falck reder ut begreppen. Privat bolag och Samhällsnyttigt bolag - vad är skillnaderna?

Pappersförpackning eller wellpapp? Veronica Ström Uotela från Härnösands kretsloppspark reder ut begreppen för en intresserad puiblik.

Pappersförpackning eller wellpapp? Veronica Ström Uotela från Härnösands kretsloppspark reder ut begreppen för en intresserad puiblik.

Andreas Einarsson passade på att slå ett slag för HEMABs eminenta sorteringsguide - en tjänst som hjälper dig sortera ditt avfall korrekt. Du hittar den på www.hemab.se/sorteringsguide

Andreas Einarsson passade på att slå ett slag för HEMABs eminenta sorteringsguide - en tjänst som hjälper dig sortera ditt avfall korrekt. Du hittar den på www.hemab.se/sorteringsguide